η βεβαίωση παρακολούθησης συμπληρώνεται από τον καθένα ξεχωριστά