Υποβολή εργασιών- εργαστηρίων

1/3/2022. Υποβολή εργασιών  -εργαστηρίων συνεδρίου  Κ.Σ.Η μέσω google forms.

1/3/2022. Υποβολή εργασιών -εργαστηρίων συνεδρίου Κ.Σ.Η μέσω google forms.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν με προφορική εργασία η εργαστήριο στο συνέδριο του Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου 8 έως 11 Απριλίου 2022 το δηλώνουν στην παρακάτω φόρμα. Πληροφορίες διαβάζετε στον ίδιο ιστότοπο στην Ανακοίνωση 1 του συνεδρίου/. https://forms.gle/FEi3K6tTC5hzjWcz6

ΕΜΦΑΝΙΣΗ