6/2/2023: Πρακτικά συνεδρίου “Τι άλλο είναι η τέχνη;”