Κανονισμός Λειτουργίας Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλειου.