Τι είναι το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου ιδρύθηκε το Νοέμβριο 2003 και λειτούργησε με τους πρώτους μαθητές το Σεπτέμβριο 2004.

Έχει ως σκοπό την αξιοποίηση του ταλέντου των μαθητών του στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος και την καλλιέργεια της ανιδιοτελούς αγάπης για την Τέχνη.

Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις :
α)Θέατρο – Κινηματογράφος, β) Χορός(κλασικός-σύγχρονος-παραδοσιακός) και γ) Εικαστικά.

Μετά το γυμνάσιο συνεχίζεται η φοίτηση των μαθητών -τριων στο καλλιτεχνικό λύκειο (γενικό λύκειο), με τη δυνατότητα των μαθητών -τριων να ασχοληθούν μετέπειτα και να δώσουν εξετάσεις σε οποιαδήποτε σχολή Ανώτατης εκπαίδευσης η να εισαχθούν σε σχολές Τέχνης.

Στις δύο βαθμίδες (γυμνάσιο-λύκειο) οι μαθητές -μαθήτριες διδάσκονται τα κοινά μαθήματα των άλλων σχολείων, με εβδομαδιαία προσαύξηση ωρών για τα καλλιτεχνικά μαθήματα ειδικότητας.

Οι μαθητές εισάγονται στην Α’ Γυμνασίου ύστερα από εξετάσεις στην ζωγραφική, τον χορό και την απαγγελία και μεταφέρονται καθημερινά στο σχολείο με λεωφορεία.

Τα μαθήματα διαρκούν έως τις 14:30 . Οι μαθητές-τριες σιτίζονται με ευθύνη του Δήμου.

Στεγάζεται στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, απέναντι από το δημαρχείο Χερσονήσου.