12/11/2021:Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του Κ.Σ.Η (έτος αναφοράς: 2020-2021)