9/4/2020.Οδηγίες για μαθητές για τη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση

Αγαπητοί-ες μαθητές-τριες σας και γονείς, κοινοποιούμε σε βήματα τις οδηγίες για κάθε περίπτωση σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι συνδέσεις που χρησιμοποιούμε είναι οι οδηγίες που βγήκαν αρκετά μετά που αρχίσαμε σύγχρονη και ασύγχρονη και για αυτό το λόγο δεν σας τις είχαμε στείλει. Επισυνάπτουμε 2 αρχεία διαφορετικά.( από τον καθηγητή πληροφορικής του σχολείου μας κο Μαρκάκη Νίκο).