Οι εγγραφές των επιτυχόντων υποψηφίων στην Α΄Γυμνασίου θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου 2020, οπότε οι Γονείς/Κηδεμόνες μπορούν να παραλάβουν το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής και να προσκομίσουν συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή. Επίσης θα προσκομίσουν 2 πρόσφατες φωτογραφίες τους.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με αριθμούς πρωτοκόλλου αιτήσεων και μόνον για τους επιτυχόντες.

Παρακαλούνται οι Γονείς/Κηδεμόνες των επιτυχόντων υποψηφίων οι οποίοι δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, να ενημερώσουν σχετικά μέσω του mail του σχολείου mail@gym-kallitech.ira.sch.gr έως 7 /7/2020.

ΥΓ1: Υπάρχουν μαθητές που εξασφάλισαν βαθμό επιτυχίας άνω του 50 (που είναι η βάση) σε 2 ειδικότητες, εγγράφονται στην ειδικότητα που πέτυχαν το μεγαλύτερο βαθμό όπως αναφέρει το ΦΕΚ 1375/Β/24-4-2018 https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-61178-d2-2018.html, για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών σχολείων.

ΥΓ2: οι περιπτώσεις ισοψηφίας αναφέρονται επαρκώς στο ίδιο ΦΕΚ .