28/10/2021. Η σημαία και ο εορτασμός του σχολείου μας.