Το ημερήσιο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής . Θα γίνεται 5/ωρο (λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών),καθημερινά σε δύο ομάδες- βάρδιες.

Η α γυμνασίου, γ γυμνασίου, Γ λυκείου στην α ομάδα-βάρδια και η β γυμνασίου, Α λυκείου και Β λυκείου στη β ομάδα-βάρδια.

Το φαγητό στην α ομάδα θα μοιραστεί στις 12:05 και στη β ομάδα στις 12:15. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 12:30.