2006 – 2007 | Εκδήλωση Πλατεία Ελευθερίας 21 Ιουνίου 2007