Συνεχίζουμε με οκτάωρο πρόγραμμα τις ημέρες Δευτέρα-Πέμπτη-Παρασκευή. Την Τρίτη θα γίνει ο εορτασμός ( ανά τμήμα) της επετείου της 28ης Οκτωβρίου μέχρι στις 11:00 πμ, οπότε θα αναχωρήσουν τα λεωφορεία.

Η παράδοση της σημαίας από τη διευθύντρια του Σχολείου στον/στη σημαιοφόρο θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών(15λ ές), τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 67269/13-10-2020(ΑΔΑ:65ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΕΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στη μη πραγματοποίηση των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, απορρέει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν προετοιμασίες επιλογής μαθητών/τριών για τη συγκρότηση των τμημάτων παρέλασης.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ως εξής

https://kallitehniko.edupage.org/timetable/