Οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες εισαγωγικών εξετάσεων της Α’ Γυμνασίου για το Καλλιτεχνικό γυμνάσιο Ηρακλείου . Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του σχολείου μας στην πρώην Αμερικάνικη βάση(Γούρνες).

Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα όπως παρακάτω και οι μαθητές χωρίζονται στις ειδικότητες χορού και θεάτρου-κινηματογράφου αλφαβητικά σε 2 ομάδες για λόγους πρόληψης, λαμβάνοντας υπ όψιν την  υπ΄ αριθμ.  55591/ΓΔ4/13-05-2020 ΚΥΑ. Για την ειδικότητα εικαστικών δεν συντρέχει λόγος να χωριστούν σε 2 ομάδες, γιατί θα διασπαρούν στις αίθουσες γενικής παιδείας με όλα τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής για τον covid19.

  • Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών Πέμπτη στις 18 Ιουνίου 2020. Η εξέταση όλων των υποψηφίων της ειδικότητας θα γίνει σε μία ημέρα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και τα πρωτόκολλα υγείας. Οι μαθητές θα διαχωριστούν σε μικρές ομάδες και θα διασκορπιστούν στις αίθουσες εξέτασης.
  • Κατεύθυνση Χορού στις Δευτέρα και Τρίτη 22 & 23 Ιουνίου 2020.Την πρώτη ημέρα (22) θα προσέλθουν όσοι και όσες υποψήφιοι αρχίζουν τα επώνυμά τους από Α έως και Μάντζ… Στην ίδια ομάδα και η υποψήφια Luna Ndoj. Την δεύτερη ημέρα (23) όσοι και όσες υποψήφιοι αρχίζουν τα επώνυμά τους από Μελν..έως και Ψυχογ…
  • Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου στις Τετάρτη και Πέμπτη 24 &  25 Ιουνίου 2020. Την πρώτη ημέρα (24) θα προσέλθουν όσοι και όσες υποψήφιοι αρχίζουν τα επώνυμά τους από Α έως και Μελισ… Την δεύτερη ημέρα (25) όσοι και όσες υποψήφιοι αρχίζουν τα επώνυμά τους από Μελν..έως και Ψυχογ…

 Ώρα προσέλευσης υποψηφίων στις 8:30 και ώρα έναρξης εξετάσεων στις 9:00 π.μ. Αν επίκειται εξέτασή σας και σε άλλο σχολείο π.χ. το Μουσικό και τυχόν συμπίπτουν οι ημερομηνίες εξετάσεων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μόνο με το άλλο σχολείο για 
να ρυθμίσετε το ζήτημα. Το Καλλιτεχνικό σχολείο, δεν μπορεί να προβεί σε καμία αλλαγή ημερομηνιών λόγω των πολλών ημερών που διαρκούν οι εξετάσεις μας και λόγω της ενασχόλησης των εκπαιδευτικών μας και με τις 
Πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ1375/2018) οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄τάξη Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου εξετάζονται ως εξής:

α) Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 3 ώρες).
Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. Το χαρτί σχεδίου είναι διαστάσεων 30X50 εκ (δίδεται από το σχολείο). Ο υποψήφιος δύναται να χρησιμοποιήσει την μια όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές-προσχέδια ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή της απόδοσης της ιδέας του την οποία και θα σχεδιάσει-ζωγραφίσει στην άλλη όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας. Εάν κάποιος υποψήφιος ζητήσει επιπλέον χαρτί σχεδίου σε αντικατάσταση του πρώτου, του δίδεται και το πρώτο καταστρέφεται την ίδια στιγμή. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.(80 μονάδες) . Τα χρώματα τα κρατά ο μαθητής-τρια από το σπίτι.

2ο ΘΕΜΑ. (διάρκεια 1 ώρα).
Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (έως 200 λέξεων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σ’αυτό. (20 μονάδες)

Το άθροισμα των μονάδων των δύο θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το εκατό (100).

β) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου.

(Οι υποψήφιοι-ες μαθητές-τριες φορούν άνετα ρούχα τύπου φόρμας η κολάν και μπλουζάκι).

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα).
Προετοιμασία ομάδας (Ζέσταμα), Αυτοσχεδιασμός: Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες οργανωμένοι σε ομάδες (έως 24 άτομα) συμμετέχουν σε προετοιμασία μαθήματος θεατρικής έκφρασης. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε μικρότερες ομάδες (έως 6 ατόμων) αυτοσχεδιάζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. (40 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ.
Απόδοση Κειμένου: Οι υποψήφιοι μαθητές παίρνουν από την επιτροπή ένα μικρό λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή πεζό 50-80 λέξεων), το οποίο μελετούν ατομικά.
Αφού ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο (ζέσταμα – αυτοσχεδιασμός), καλούνται να αποδώσουν το κείμενο διαβάζοντάς το δυνατά ενώπιον της επιτροπής. (20 μονάδες)

3ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).
Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν ένα σενάριο (ιστορία), που καλούνται στη συνέχεια να γράψουν (κείμενο 200 λέξεων περίπου). (40 μονάδες). Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί A4.

Το άθροισμα των μονάδων των τριών θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία με άριστα το εκατό (100).

γ) Κατεύθυνση Χορού

(Οι υποψήφιοι-ες μαθητές-τριες φορούν άνετα ρούχα τύπου φόρμας η κολάν και μπλουζάκι).

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα ανά ομάδα)
 α) Ενεργοποίηση (Ζέσταμα): Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες, οργανωμένοι σε ομάδες (έως 20 άτομα), συμμετέχουν σε μάθημα χορού, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις στο πάτωμα, στην όρθια θέση και στο χώρο. Όλες οι ασκήσεις στοχεύουν στην κινητοποίηση της δημιουργικής φαντασίας των υποψηφίων και αποτελούν έμπνευση και βάση για τον αυτοσχεδιασμό που ακολουθεί. (30 μονάδες)
 β) Αυτοσχεδιασμός: Η προηγούμενη διαδικασία ολοκληρώνεται με αυτοσχεδιασμό πάνω σε ένα θέμα με ή και χωρίς μουσική, που ορίζει η επιτροπή. (40 μονάδες)
 γ) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: Ο καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής υποδεικνύει Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, τους οποίους εκτελεί η ομάδα. (10 μονάδες).

2ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).
Γραπτή Εξέταση: Οι υποψήφιοι διαλέγουν από ένα σύνολο, τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν μία ιστορία, που καλούνται να γράψουν σε κείμενο διακοσίων λέξεων περίπου. (μονάδες 20).

Όλες οι εικόνες δίδονται εκτυπωμένες σε φύλλο A4.

Το άθροισμα των μονάδων των δυο θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα τοεκατό (100).

6. Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται ως εξής: Η βαθμολογία κάθε βαθμολογητή καταχωρείται σε ειδικό φύλλοεξέτασης υποψηφίων, που φέρει τη σφραγίδα του Γυμνασίου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών.

Ο βαθμός κάθε θέματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών βαθμολογητών και δίνεται με προσέγγισηδέκατου.

7. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Ε.Ε.Μ. με πρόσκληση του Προέδρου της και, με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πράξη με πίνακα αποτελεσμάτων των εξετασθέντων ανά κατεύθυνση κατάφθίνουσα βαθμολογική σειρά. Ο παραπάνω πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο οικείο Καλλιτεχνικό Σχολείο το αργότερο εντός δύο ημερών και διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση είναι η εξής:

Εικαστικών: Θέμα 1ο = 40, Θέμα: 2ο =10

Θεάτρου/Κινηματογράφου: Θέμα 1ο = 20,

Θέμα: 2ο =10 Θέμα 3ο = 20

Χορού: Θέμα 1ο = 40, Θέμα: 2ο =10

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση.

Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων ως εξής:

α) ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ (σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό θέσεων του σχολείου για την Α΄ τάξη Γυμνασίου),

β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου εισακτέου),

γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν την βαθμολογική βάση ανά θέμα) και

δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα.

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφεται το πλήθος των εισακτέων μαθητών, το οποίο έχει καθοριστεί με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την τελευταία θέση ανά Κατεύθυνση, αυτή καταλαμβάνεται ως ακολούθως:

  • Για την Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στο 1ο ΘΕΜΑ.
  • Για την Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του αθροίσματος του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ και του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ.
  • Για την Κατεύθυνση Χορού προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του αθροίσματος της πρώτης και δεύτερης ενότητας του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ και του συνόλου του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Εάν και μετά τα ανωτέρω παρουσιαστεί ισοβαθμία για την τελευταία θέση και αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια, τότε εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

ΥΓ: Επειδή δεν λειτουργεί το κυλικείο του σχολείου λόγω covid 19, οι γονείς των εξεταζομένων φροντίζουν να φέρουν μαζί τους τα παιδιά τους νερό και ότι άλλο χρειάζονται.