ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων μαθητών/τριων στην Α Γυμνασίου, παρακαλούνται οι γονείς/ κηδεμόνες  που έχουν ή ασκούν την νόμιμη κηδεμονία αυτών να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από το διάστημα 1-4 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 8:30 ως τις  13:30 στο χώρο του σχολείου. Παρακαλούνται οι κηδεμόνες να προσέρχονται τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, κυρίως τη χρήση μάσκας και να μην συνοδεύονται από άλλο άτομο.

Απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής:

  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) υπογεγραμμένο από Ιατρό (εκτύπωση από την ιστοσελίδα του σχολείου στην ενότητα Χρήσιμα Έγγραφα).
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου (έγχρωμες)
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα/κηδεμόνα που ασκεί νόμιμα την κηδεμονία και η ταυτότητα του μαθητή/τριας, αν υπάρχει.
  • Επικαιροποιημένη(ή αν εκκρεμεί η νέα,  η παλιά) Γνωμάτευση από το ΚΕΔΥ ή από άλλο πιστοποιημένο φορέα για τυχόν μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες του μαθητή/τριας.
  • Δικαστική απόφαση που ορίζει ποιος γονέας ασκεί την κηδεμονία του παιδιού σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για θέματα επικοινωνίας (εκτύπωση από την ιστοσελίδα του σχολείου στην ενότητα Χρήσιμα Έγγραφα).
  • Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής ( από το σχολείο).

ΥΓ: ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ) & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (χρειάζεται εκείνη που ανάγράφει πως είναι για την α γυμνασίου),

ΘΑ ΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ

https://www.art-school.gr/chrisima-entypa/