22/5/2020.Προσαρμοσμένο ωρολόγιο πρόγραμμα Κ.ΣΗ από 25/5/2020.

Προσαρμόστηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να μην υπάρχουν κενά από την απουσία καθηγητών που έχουν λάβει νόμιμη άδεια .

7:45-8:10 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
1Η ΩΡΑ : 8:10- 8:55
2Η ΩΡΑ 9:00- 9:40
3Η ΩΡΑ:9:50-10:30
4 ΩΡΑ 10:40-11:20
5Η ΩΡΑ 11:30- 12:10
6Η ΩΡΑ:12:15- 12:50    
7η ΏΡΑ : 12:50-13:10 ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ την ίδια ώρα το γυμνάσιο θα γευματίζει
13:10 -13:30 ΘΑ ΓΕΥΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

13:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ