Το ωρολόγιο πρόγραμμα άλλαξε λόγω της έλευσης αναπληρωτή καθηγητή στη θέση της κας Χρυσικοπούλου που έλαβε άδεια ειδικού σκοπού, λόγω covi19. Ο συνάδελφος αναπληρώνει την ιστορία κατεύθυνσης της Γ λυκείου.

https://kallitehniko.edupage.org/timetable/