18-11-2019: Επαναλειτουργεί η σελίδα του Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου