06/02/2020: Επίδοση ελέγχων

Σας ενημερώνουμε ότι την προσεχή Δευτέρα 10/2/2020, η επίδοση των ελέγχων θα ξεκινήσει στις 11:30, αφού πρώτα γίνουν κανονικά οι πρώτες τέσσερις ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Τους ελέγχους παραλαμβάνουν αποκλειστικά οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών-τριων.