Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύονται σήμερα τα πρακτικά του συνεδρίου μας με τίτλο “Κρήτη τόπος και τέχνη” και υπότιτλο “Η Κρητική λογοτεχνία διαχρονικά έμπνευση για όλες τις τέχνες” που διεξήχθη στο Ηράκλειο 3-5 Μαϊου 2023.