30/01/2020: Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης