Με βάση τις οδηγίες που λάβαμε από την προϊσταμένη αρχή, το σχολείο μας ξεκινά με δια ζώσης μαθήματα από Δευτέρα 1-2-2021 τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

Η μάσκα είναι υποχρεωτική παντού. Η χρήση αντισηπτικού επιβάλλεται.

Τα διαλείμματα και η είσοδος στις τάξεις θα γίνονται σε διαφορετικές ώρες όπως επισυνάπτεται παρακάτω και ανά γκρουπ μαθητών.

Στα διαλείμματα οι εφημερεύοντες καθηγητές και οι επιμελητές μαθητές θα φροντίζουν για το καλό αερισμό των αιθουσών.

Στα μαθήματα που υπάρχει συνένωση μαθητών (χορού-θεάτρου -εικαστικών- ξένων γλωσσών κλπ) οι ώρες θα είναι μικρότερες καθώς ο αερισμός αίθουσας θα γίνεται σε μεγαλύτερο διάστημα(με ευθύνη του διδάσκοντα καθηγητή).

Οι μαθητές -τριες ακολουθούν αυστηρά το πρωτόκολλο υγείας που επιβάλλεται από τους διδάσκοντες.

Άλλαξε επίσης και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου μας.

https://kallitehniko.edupage.org/timetable/

Οι μαθητές -τριες συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω βεβαίωση και την επιδεικνύουν (εάν γίνει έλεγχος) στους αστυνομικούς.