Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022,
οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).

Προς διευκόλυνση των αιτούντων και του σχολείου μας επισυνάπτουμε δική μας φόρμα (google form) αίτησης. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστέλλουν την συγκεκριμένη. https://docs.google.com/forms/d/1gE3mprZqr7-O8TjT0XJdew2jWV5n4_nQVufE1uR2sJo/viewform?ts=608292f4&edit_requested=true

Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο και το σχετικό ΦΕΚ που εξηγεί τη διαδικασία.