24/2/2017. Αποκριά στο Καλλιτεχνικό σχολείο.

Κάθε χρόνο το σχολείο μας την τελευταία Παρασκευή πριν την Αποκριά γλεντά με το τον τρόπο που αυτό γνωρίζει. (24/2/2017 φέτος).