Αγαπητοί γονείς, η πανδημία κατέστησε το έργο των εκπαιδευτικών, αλλά και την εκπαίδευση των μαθητών δύσκολη. Η καθημερινή κοινωνία ιδεών, αλλά και η συναισθηματική επικοινωνία(μέθεξη) μεταξύ εκπαιδευτικού -μαθητή πάγωσε. Η ραδιοφωνική διδασκαλία με κλειστές κάμερες σταματούσε την ανθρώπινη ( έστω) βλεμματική επαφή πίσω από τη μάσκα…

Εμείς ως εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Σ.Η, θα προσπαθήσουμε τώρα που γυρίζουμε με το καλό στο χώρο του σχολείου να το παλέψουμε για να κερδηθεί σε όλους τους τομείς, ότι είναι δυνατόν.

Αυτή την εβδομάδα ξεκινά η διαδικτυακή συνάντηση μαζί σας για την πρόοδο των παιδιών σας. Στο παρακάτω υπολογιστικό φύλλο θα βλέπετε την ημέρα και τις ώρες που θα σας συναντούν(ανά τμήμα) μέσω των ηλεκτρονικών τους τάξεων οι εκπαιδευτικοί. Λαμβάνετε λοιπόν τη διεύθυνση webex από τα παιδιά σας και εύκολα και ατομικά συνομιλείτε με τον διδάσκοντα (5 λεπτά το πολύ)για να ακολουθεί ο επόμενος γονέας. Ο εκπαιδευτικός θα κρατά προτεραιότητα.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NWDacs-GDllDY_UdfhwRps1aul9EejQFXX7HGjVY-Tw/edit#gid=1152239324

Μπορεί να μην είναι σε δυνατή κατάσταση να σας ενημερώσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτήν την εβδομάδα , γίνεται προσπάθεια όμως και πάντα διαδικτυακά να λάβετε γνώση όσοι ενδιαφέρεστε .

ΥΓ: ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΑΦΟΥ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(το σύνολο απουσιών παραμένει 130 για το Κ.Σ.Η)