24/01/2020: Εγκύκλιος ενημέρωσης για την εισαγωγή αποφοίτων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το παλαιό σύστημα