6/4/2020. Πρόγραμμα σύγχρονης διδασκαλίας στο Κ.Σ.Η

Αγαπητοί-τες μαθητές -τριες στο σχολείο μας λειτουργεί πλέον και η σύγχρονη διδασκαλία(εκτός από την ασύγχρονη που έχετε ήδη ενημερωθεί στα μειλ των κηδεμόνων σας).

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως στην ασύγχρονη έχουν ήδη έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικές τάξεις στην πλειονότητα των μαθημάτων. Επίσης η σύγχρονη διδασκαλία λειτουργεί ήδη για τη Γ Λυκείου του σχολείου μας.

Από αύριο 7-4-20 γίνεται έναρξη και στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου μας με το παρακάτω πρόγραμμα.

Στα mail των κηδεμόνων θα σας σταλούν τα meeting rooms των συναδέλφων που διδάσκουν το μάθημα.