2016-2017.

Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΕιδικότητα εργαζομένου
1ΑΛΑΤΣΑΚΗΕΥΑΝΘΙΑΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2ΑΛΕΓΚΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3ΑΛΕΞΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧΗΜΙΚΟΙ
4ΑΛΕΞΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
5ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7ΒΑΡΣΑΜΗΑΝΔΡΟΜΑΧΗΧΟΡΟΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
8ΒΑΣΙΛΑΚΗΜΑΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9ΒΙΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
10ΓΑΒΡΙΔΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
11ΓΑΛΑΝΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣΟΦΙΑΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
13ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΒΙΟΛΟΓΟΙ
14ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
15ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΕΛΕΝΗΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16ΖΕΡΒΟΥΜΑΡΙΑΧΟΡΟΣ-ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ
17ΘΕΜΕΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΘΚ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
18ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΙΩΑΝΝΑΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΜΑΡΙΑΧΟΡΟΣ-ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ
20ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΦΥΣΙΚΟΙ
21ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΜΑΡΙΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
22ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΘΕΟΦΑΝΗΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23ΚΟΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24ΚΟΠΙΔΑΚΗΠΑΓΩΝΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣΖΑΧΑΡΙΑΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26ΚΟΥΦΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ-ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΒΑΡΒΑΡΑ-ΜΥΡΤΩΧΟΡΟΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
28ΛΥΚΑΚΗΠΑΠΑΔΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29ΜΑΡΙΝΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
30ΜΑΡΟΥΔΑΣΑΡΓΥΡΗΣΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
31ΜΗΛΙΩΤΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32ΜΟΣΧΙΔΟΥΑΛΚΙΝΟΗΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΑΓΑΠΗΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΓΙΑΝΝΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37ΝΤΟΛΚΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39ΠΑΛΤΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗΘΚ-ΚΙΝΗΣΗ
40ΠΑΝΤΑΖΗΜΑΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣΟΦΙΑΝΝΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
43ΠΑΤΤΑΚΟΥΑΡΤΕΜΙΣΘΚ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
44ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΜΑΡΙΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45ΠΛΕΥΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΕιδικότητα εργαζομένου
46ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΕΛΕΝΗΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
47ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΝΕΚΤΑΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48ΣΑΡΙΔΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
49ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥΣΟΥΛΤΑΝΑΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
50ΣΤΑΒΑΡΑΕΛΕΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
51ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
52ΣΤΑΧΤΑΡΗΑΝΝΕΤΑΧΟΡΟΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
53ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΘΚ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
54ΣΧΙΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
55ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΦΥΣΙΚΟΙ
56ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΘΚ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
57ΤΣΑΚΙΡΗΣΟΦΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58ΤΣΑΚΙΡΗΣΟΦΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΜΑΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
60ΦΑΣΟΥΡΑΜΑΡΙΑΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
61ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΛΟΓΟΙ
62ΧΕΛΙΔΩΝΗΜΑΡΙΑΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
63ΧΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
64ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥΝΑΤΑΛΙΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
65ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΦΙΛΟΛΟΓΟΙ