Οι μαθητές -μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο μας κανονικά το πρωινό με τα σχολικά λεωφορεία . Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 9:00 πμ. Για την τράπεζα θεμάτων ισχύει το  ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 49510/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών και επαναληπτικών εξετάσεων Α και Β τάξης όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας ΤΘΔΔ»

με το εξής πρόγραμμα.