Το σχολείο μας προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα που προτείνει το υπουργείο παιδείας για την προστασία όλων μας (καθηγητών-μαθητών-εργαζομένων) στο χώρο μας.

‘Έτσι αρχίζοντας από τις 11-5-2020 με τη Γ λυκείου θα λειτουργούμε σύμφωνα με τις οδηγίες σε όλους τους τομείς( Μάθημα, διάλειμμα, πρωινή συνάθροιση κ.λ.π). Παραθέτουμε οδηγίες για μαθητές και γονείς.