Οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή του μέτρου του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από τον κορωνοϊό σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, εν όψει της δια ζώσης επαναλειτουργίας των Λυκείων όλης της χώρας 12/4/2021, προβλέπονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δείτε οδηγίες για τη χρήση self test :

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί-μαθητές-βοηθητικό προσωπικό) που καλούνται να προσέλθουν στα Λύκεια από τη Δευτέρα 12/4, οφείλουν υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ.

Το αυτοδιαγνωστικό τεστ μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό με τον ΑΜΚΑ τους και μέσο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κτλ).

Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ή συναντά δυσκολία με τον ΑΜΚΑ, παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ δομή όπως φαίνεται στην εικόνα.

Ακολουθούν η εγκύκλιος εφαρμογής και η κοινή υπουργική απόφαση:

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%9A%CE%A5%CE%91_self_test_1.pdf

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/41224_%CE%93%CE%944_10_04_21_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F_SELF_TEST_1.pdf

Όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας προσκομίζουν τα παρακάτω:

Oι εκπαιδευτικοί και το βοηθητικό προσωπικό τα επιδεικνύουν στον ορισμένο υπεύθυνο covid 19 του σχολείου με την άφιξή τους σε αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες στον διδάσκοντα της 1ης ώρας, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.