Ημερομηνίες Εισαγωγικών Εξετάσεων για την Α τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Ηρακλείου και αριθμός εισακτέων

Εκδόθηκε η απόφαση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης για τον αριθμό των εισακτέων μαθητών στην Α γυμνασίου και για τις ημερομηνίες των εισαγωγικών εξετάσεων.

Ο αριθμός των τμημάτων ανά κατεύθυνση, για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Ηρακλείου με Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) για το σχολικό έτος 2024-2025,
καθορίζεται σε ένα (1) τμήμα ανά κατεύθυνση και ο αριθμός των μαθητών/τριών ανά τμήμα
κατεύθυνσης σε είκοσι δύο (22), όπως παρακάτω:

  1. Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών: 22 θέσεις
  2. Κατεύθυνση Χορού: 22 θέσεις
  3. Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου: 22 θέσεις

Οι εξετάσεις εισαγωγής θα διεξαχθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:

  1. Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών, την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
  2. Κατεύθυνση Χορού, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024
  3. Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου, την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων ορίζεται στις 08:30 π.μ. και η ώρα έναρξης των εξετάσεων στις 09:00 π.μ.