5/10/2016. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.

Πανελλήνια η μέρα σχολικού αθλητισμού. Ζωγραφίσαμε στην αυλή του σχολείου, για όλες τις κατηγορίες ανθρώπων που διεκδικούν αθλητισμό, με την εποπτεία των καθηγητών των εικαστικών. Έπειτα περπατήσαμε όλοι μαζί στην Αμερικάνικη βάση, κάναμε ποδηλατάδα και καταλήξαμε στην παραλία όπου στήσαμε ένα τρικούβερτο γλέντι χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς με την συνοδεία παραδοσιακής ζωντανής μουσικής μαθητών-καθηγητών. ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.