30/6/2020.Κατατακτήριες για β & γ γυμνασίου, Α & Β Λυκείου. Εξεταστέα ύλη.

Κάθε χρόνο οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στις τάξεις β & γ γυμνασίου, Α &Β Λυκείου Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου,γίνονται από 8 Σεπτεμβρίου και μετά και εφ’ όσον προκύψουν κενές θέσεις στις ειδικότητες . Οι εξετάσεις διεξάγονται το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ ΦΕΚ :1375/Β/24-4-2018

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-61178-d2-2018.html

Η Εξεταστέα ύλη έχει ως εξής -ανά ειδικότητα: