26/4/2023: Περιλήψεις εργαστηρίων και βιογραφικά εισηγητών-εγγραφές του συνεδρίου Κρήτη: τόπος και τέχνη .