2010 – 2011

1ΑΛΑΤΣΑΚΗΕΥΑΝΘΙΑΠΕ32
2ΑΛΕΓΚΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕ13
3ΑΛΕΞΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕ02
4ΑΛΕΞΑΚΗΣΒΑΓΓΕΛΗΣΠΕ03
5ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣΑΝΤΩΝΗΣΠΕ02
6ΒΙΔΑΚΗΣΘΑΝΟΣΠΕ08
7ΒΛΑΧΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΕ18.41
8ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
9ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΧΑΡΟΥΛΑΠΕ03
10ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΣΤΕΛΛΑΠΕ04.4
11ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΙΩΑΝΝΑΠ307
12ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΜΑΡΙΑΧΟΡΟΥ
13ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠΕ18.41
14ΚΟΥΤΗΦΑΝΗΠΕ02
15ΚΟΥΦΑΚΗΣΝΙΚΟΣΠΕ11
16ΛΕΚΚΑΖΩΗΠΕ02
17ΛΥΚΑΚΗΠΕΠΗΠΕ02
18ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣΠΕ03
19ΜΑΡΙΝΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΠΕ08
20ΜΑΧΑΙΡΑΜΑΡΘΑΠΕ02
21ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΠΕ05
22ΠΑΠΑΔΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΕ06
23ΠΑΠΑΔΑΚΗΜΑΡΙΑΠΕ06
24ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗΧΟΡΟΥ
25ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΕ19
26ΠΛΕΥΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΕ08
27ΠΛΟΥΜΙΔΟΥΡΕΝΗΧΟΡΟΥ
28ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΕΛΕΝΗΠΕ08
29ΣΑΡΙΔΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣΠΕ08
30ΣΙΔΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ01
31ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΝΙΚΗΠΕ11
32ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΤΙΝΑΠΕ02
33ΤΖΑΜΠΑΙΩΑΝΝΑΠΕ08
34ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥΑΝΘΗΠΕ18.41
35ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣΝΙΚΟΣΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
36ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣΠΕ04.1
37ΤΣΙΑΜΟΥΜΑΡΙΑΠΕ02
38ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ04.02
39ΧΑΤΖΑΚΗΓΙΟΥΛΗΧΟΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ