2009 – 2010 | Εκδηλώσεις :”Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν” κοινή εκδήλωση με Μουσικό σχολείο, “Εμινέ”του Γιώργη Καράτζη, αποφοίτηση Γ λυκείου.