Την Πέμπτη 19/04/2018 και από τις 18.00΄ έως και 21.00΄ στους χώρους των Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου 20ου και 56ου έλαβαν χώρα οι εργασίες του εργαστηρίου με τίτλο:

Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία: Αξιοποίηση πεποιημένου πλατωνικού διαλόγου ως γέφυρας για συνάντηση Φιλολόγων και Μαθηματικών

που διοργανώνωσαν η Λιάνα Καλοκύρη Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων και ο Ιωάννης Κανέλλος Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου – ΠΔΕ Κρήτης: “Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές”.

Η παράσταση δόθηκε για δεύτερη φορά, στο νεοϊδρυθέν Μουσικό σχολείο Αθηνών, στην Ακαδημία Πλάτωνος. Σκοπός μας η διάχυση των δράσεων μας και η απαίτηση να ιδρυθεί νέο σχολείο Καλλιτεχνικό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας.

“Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ”, ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΥ

Μια λογοτεχνική απόπειρα παρουσίασης των αρρήτων αριθμών, και όχι μόνο, στο πνεύμα των διαλόγων του Πλάτωνος

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ(Κάμερα Βρουβάκης Λεωνίδας)

Εισαγωγικό σημείωμα σκηνοθετριών :

Η  εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει  μια εκπαιδευτική προσέγγιση μέσω της τέχνης, και ειδικότερα μέσω θεατρικής παράστασης.Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε η περιγραφή και ανάλυση του βιωματικού μέρους (παρουσίαση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου και της φιλοσοφίας λειτουργίας των Καλλιτεχνικών σχολείων). Κατόπιν μέσω βιβλιογραφικής προσέγγισης γίνεται προσπάθεια κριτικής θεώρησης της τάσης του Ευρωπαϊκού Θεάτρου του 20ου αιώνα, των τάσεων στην εκπαίδευση και  επιρροής που άσκησαν στις νέες ψυχοπαιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας, οι παραστασιακές τεχνικές. Αναλυτικότερα παρουσιάζεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο η μέθοδος εργασίας και εκπαίδευσης στο Καλλιτεχνικό σχολείο,η ιδιαίτερη  και καθημερινή προετοιμασία των μαθητών, η  εκπαίδευσή τους σε σωματικό και θεωρητικό επίπεδο, καθώς όπου και όπως αυτή οργανώνεται μέσα από το καθημερινό πρόγραμμα σπουδών. Η εκπαίδευση για το κτίσιμο ενός ρόλου, η έρευνα, οι παραστασιακές φόρμες, καθώς και οι  τεχνικές ανάπτυξης και βελτίωσης των  δεξιοτήτων του μαθητή/-τριας,  όπως είναι η διατήρηση και εξάσκηση των εκφραστικών μέσων μέσα από την  πρακτική, παράλληλα με την καθημερινή παρακολούθηση των μαθημάτων γενικής παιδείας του σχολείου. Μέσα από την παρούσα εργασία γίνεται αναφορά για τον ρόλο των επιμέρους στοιχείων της δημιουργικής διαδικασίας αναφορικά με τη χρήση και τη σημασία του κειμένου, των αντικειμένων, του σκηνικού χώρου, τη σημασία των συσχετισμών καθώς και την ερμηνεία της παράστασης ως μια πράξης σύνθεσης. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη.

Μαρία Καλουδιώτη-Μυρτώ Παπαδοπούλου

παράσταση Αθήνας
ο συγγραφές του έργου κος Κανέλος Γιάννης
Παράσταση Ηρακλείου