Παραθέτουμε ενημερωτικό φυλλάδιο του σχολείου, καθώς και το τηλέφωνο και το mail: 2810762610 ώρες 9:00-13:00 καθημερινά,ή ερώτηση στο mail@gym-kallitech.ira.sch.gr.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
(εκεί βρίσκεται η αίτηση σε μορφή word για να συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα, έπειτα θα αποστέλλεται στο παραπάνω mail)