24/01/2020: Εγκύκλιος ενημέρωσης για την πρόσβαση μαθητών με το νέο σύστημα