Στο Καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου εισάγονται 22 άτομα ανά ειδικότητα(πλην της ισοψηφίας στην τελευταία θέση χορού που εισάγεται βάσει του νόμου).

Η ανακοίνωση τους γίνεται με τα αρχικά των ονομάτων και τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν στην αίτηση τους, ως εξής:

Μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2021 πρέπει οι γονείς και κηδεμόνες των ανωτέρω να προσέλθουν στο σχολείο μας,

α) με την αστυνομική ταυτότητα του παιδιού για ταυτοπροσωπία (όποιο δεν έχει, μπορεί να εκδώσει μέσα στο καλοκαίρι),

β)την ταυτότητα γονέα,

γ) μία φωτογραφία του παιδιού,

δ) σε περίπτωση διαζευγμένου γονέα τα έντυπα επιμέλειας τέκνου

Αν δεν παρουσιαστεί κάποιος έως 8 Σεπτεμβρίου 2021, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος/η, από τη λίστα των επιλαχόντων ως εξής: