Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1065/19-03-2021 σας ενημερώνουμε ότι διενεργούνται κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Β και Γ Γυμνασίου, Α και Β Λυκείου. Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:

Κατεύθυνση Εικαστικών: Β Γυμνασίου 6, Γ Γυμνασίου 3, Α Λυκείου 8 και Β Λυκείου 6
Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου: Β Γυμνασίου 3, Γ Γυμνασίου 5, Α Λυκείου 6 και Β Λυκείου 3
Κατεύθυνση Χορού: Β Γυμνασίου 4, Γ Γυμνασίου 3, Α Λυκείου 4 και Β Λυκείου 7

Για την εισαγωγή μαθητών από κατατακτήριες εξετάσεις στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 13/9/2021 έως τις 18/9/2021 και ώρα 13:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις, μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους.

https://docs.google.com/forms/d/1ic_RVBfj59lk3Klaqgqi31qEdAm5wnDAswfIbaWBknM/edit?ts=613aef92

Όσον αφορά στην κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να αποστείλουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής, στην οποία θα πρέπει να απαντήσετε υποχρεωτικά σε όλα τα πεδία. Μετά την λήξη της προθεσμίας αιτήσεων θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα από το σχολείο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας καθώς και πληροφορίες για τις εξετάσεις. Στην σελίδα του σχολείου μας www.art-school.gr μπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν 20-9-2021 ώρα 9:00 πμ, για όλες τις τάξεις και τις ειδικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα παρουσιαστούν στις 8:30 για να γίνει ο έλεγχος . Όσοι προσέλθουν στον σχολικό χώρο θα τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα για τον covid 19 (μάσκα, self test, πιστοποιητικό εμβολιασμού η νόσησης)