Παρακαλούνται οι μαθητές του σχολείου μας να δηλώσουν την υποψηφιότητα για το 15 λες του σχολείου έως Δευτέρα 12-10-2020 και ώρα 10 πμ.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 13-10-2020 από την 3η ώρα και μετά. (διάρκεια 3 ώρες) Τις 2 πρώτες ώρες θα γίνει κανονικά μάθημα.

Κάθε ένας -μια μπαίνει στην παρακάτω φόρμα και συμπληρώνει τα στοιχεία που του ζητά.

https://forms.gle/PUX2snkFc75EPUYB6