Το πρόγραμμα του σχολείου μετά την έλευση καθηγητών πληροφορικής, Θρησκευτικών, οικονομίας διαμορφώνεται με εξάωρο καθημερινά και ως εξής για την επόμενη εβδομάδα. Τα λεωφορεία αναχωρούν από το σχολείο 13:15.

https://kallitehniko.edupage.org/timetable/