Το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας 12 έως 16-10-2020, διαμορφώνεται σε 7ωρο, με τα λεωφορεία ν’ αναχωρούν 13:50. Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για δείτε το ωράριο και το πρόγραμμα. Σας πληροφορούμε επίσης ότι προσήλθαν όσοι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας έλειπαν, Αναμένουμε με πολύ αγωνία και τους εκπαιδευτικούς χορού και κινηματογράφου.

https://kallitehniko.edupage.org/timetable/