Το ωρολόγιο πρόγραμμα μας εναρμονίστηκε με το τελευταίο ΦΕΚ: 5044/14/11/20 (https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/syghroni_ex_apostaseos_ekpaideysi.pdf) . Οι διδακτικές ώρες έγιναν όλες 40 λεπτά για γυμνάσιο και λύκειο, με 10 λεπτά διάλειμμα.

https://kallitehniko.edupage.org/timetable/

οι ώρες διαμορφώνονται ως εξής: