30/6/2022.Κατατακτήριες εξετάσεις για β & γυμνασίου ,Α & Β λυκείου Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου έτους 2022-23 / εξεταστέα ύλη.

Κάθε χρόνο οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στις τάξεις β & γ γυμνασίου, Α &Β Λυκείου Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου,γίνονται από 8 Σεπτεμβρίου και μετά και εφ’ όσον προκύψουν κενές θέσεις στις ειδικότητες . Οι εξετάσεις διεξάγονται το τρίτο δεκαήμερο … Συνεχίστε να διαβάζετε το 30/6/2022.Κατατακτήριες εξετάσεις για β & γυμνασίου ,Α & Β λυκείου Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου έτους 2022-23 / εξεταστέα ύλη..