2013-2014

“Ακροβατώντας στο σκοινί της εφηβείας…” Πρόγραμμα πολιτιστικών θεμάτων, σχολική κοινωνική ζωή: σωματικές και ψυχολογικές εξαρτήσεις στην εφηβεία