2009 | Πρόγραμμα Historical – Οστράβα Τσεχία – Γενάρης