2008 – 2009 | Ταξίδι στα Χανιά 11 Μαρτίου 2009 – Γ’ Βραβείο