2006 – 2007 :| “Πως να ζωγραφίσω μάνα το πρόσωπό σου”.